logo website

BDS - SME ปัง! ตังได้คืน ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ Business Development Service - BDS

10 ตุลาคม 2565


ปัง! ตัง2ต่อ กับมาตราการ SME ปัง! ตังได้คืน อุดหนุนผู้ประกอบการมีโอกาสได้คืนสองต่อ

SME ปัง! ตังได้คืน ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ผู้ประกอบการสามารถเลือกรับบริการได้เองเหมือนแพลตฟอร์ม E-Marketplace และมีโอกาสได้คืนสองต่ออย่างไรบ้าง...

* ตังได้คืน ต่อที่ 1 จากการที่ SME พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว จะได้เงินคืนจาก สสว. ร้อยละ 50 – 80 สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

* ตังได้คืน ต่อที่ 2 คือ หลังจากที่ SME ได้รับการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ แล้วจะได้กำไรกลับมาให้สู่ธุรกิจ

กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

__________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1301 , 02 - 0385858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร OSS ทุกจังหวัด