logo website

ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อย (Micro SME) เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า SME ONE FEST 2023 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

21 กรกฎาคม 2566


ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อย (Micro SME) เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า SME ONE FEST 2023

โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย


# SME ONE FEST 2023 by สสว.

ครั้งที่ 1 วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 ณ ถนนชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย

ครั้งที่ 2 วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 ณ ถนนคนเดินเส้นศูนย์ราชการ จ.ขอนแก่น

ครั้งที่ 3 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ณ ถนนรมย์บุรี อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ครั้งที่ 4 วันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ถนนยมจินดา อ.เมือนระยอง จ.ระยอง

ครั้งที่ 5 วันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ ถนนนเรศวร (ระหว่างวัดมหาธาตุและ

วัดราชบูรณะ) จ.พระนครศรีอยุธยา

ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 ณ ลานศูนย์การค้า BigC จ.นครปฐม

ครั้งที่ 7 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566 ณ ลานมังกร ถนนกลางเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ครั้งที่ 8 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 ณ ถนนจะนะ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ครั้งที่ 9 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 หน้าศาลากลาง

จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 ถนนวัวลาย หน้าประตูเชียงใหม่ทางทิศใต้


กิจกรรมครั้งที่ 1 : วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 ณ ถนนชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย

เปิดรับสมัครวันนี้ - วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 (ด่วนจำนวนจำกัด)


คุณสมบัติผู้ประกอบการ

• ผู้ประกอบการ Micro SME (รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน/ปี) ภาคการผลิต การค้าและภาค

การบริการ หรือภาคการเกษตร

• ขึ้นทะเบียน SME ONE ID

• ไม่มีประวัติการปฏิบัติตนไม่เหมาะสม เช่น บอกเลิก/ละทิ้งการเข้าร่วมงาน หรือ

จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์

• มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

-ได้รับการส่งเสริมช่องทางตลาดผ่านการจัดงานแสดงสินค้า

- ได้รับโอกาสเข้าร่วม Business Matching

- ได้รับโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านระบบ e-catalog

- ได้รับสิทธิการส่งเสริมการขายภายในงาน

- ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการอื่น ๆ ของทางภาครัฐ เช่น โครงการ BDS

- ได้รับการส่งเสริมด้านต่าง ๆ จากเครือข่าย MSME


[สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม]

083-4159664 คุณณัฐณิชา

098-2922636 คุณอัญชุลีกร

065-2300923 คุณรุ้งระวี

Email: [email protected]

Facebook : SME ONE FEST 2023 by สสว. 

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น