logo website

สำนักนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมมือกับ ศูนย์บริการ ALL FOOD TECH ขอมอบสิทธิประโยชน์ทั้ง 4 บริการ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SME ONE-ID และรับสิทธิ์ผ่าน Application SME Connext

30 ตุลาคม 2566


ขอมอบสิทธิประโยชน์ทั้ง 4 บริการ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SME ONE-ID และรับสิทธิ์ผ่าน Application SME Connext

• ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาสูตรอาหาร รับส่วนลดค่าบริการฝึกอบรมพัฒนาสูตรอาหารทุกหลักสูตร 15% จากราคาปกติ

• Food Ingredient Innovation Center (FIIC) ส่วนลดค่าสินค้า 5% จากราคาสินค้าปกติ และตัวอย่างสินค้าเพื่อใช้สำหรับการทดสอบฟรี

• Sensory Evaluation Center ส่วนลดค่าบริการ 10% จากราคาปกติ • ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ (Laboratory Testing Center)

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง รับส่วนลดค่าบริการทดสอบทางจุลชีววิทยา 40% จากราคาปกติ

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม ฟรีค่าบริการทดสอบทางจุลชีววิทยา (30 สิทธิ์แรกเท่านั้น) หรือรับส่วนลดค่าบริการทดสอบทางจุลชีววิทยา 55% จากราคาปกติ


กดรับสิทธิประโยชน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เมนู แลกของรางวัล ภายใน SME CONNEXT

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ 02-071-6281 หรือ 084-509-2166, E-Mail: [email protected]

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น