logo website

สสว.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 เขตพื้นที่ภาคกลาง

24/06/2019 | ข่าวแนะนำ

สสว.โดยฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs (ฝปค.) ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 เขตพื้นที่ภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นหน่วยร่วมดำเนินการ จัดอบรมผู้ประกอบการ ในหัวข้อ เคล็ดลับการทำโฆษณาผ่าน Google Ads และ Facebook Ads และ การวัดผลการทำการตลาดด้วย Google Analytics ซึ่งเป็นการอบรมในวันที่ 2 ของกลุ่ม ผปก. ที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว (อบรมวันแรก 22 มิ.ย.2562) โดยมี ผปก. เข้าร่วมการอบรม 213 ราย ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ  (23 มิ.ย. 2562)ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น