logo website

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

24/09/2019 | ข่าวแนะนำ

ดร. อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs ได้ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของ สสว." ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ โรงแรม พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล นนทบุรี (17 ก.ย. 62)ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น