logo website

สสว.ติดตามการถอดบทเรียน SME Online Success Case Sharing ภายใต้โครงการ​ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ณ จังหวัดชลบุรี

24/09/2019 | เศรษฐกิจ

ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ติดตามการถอดบทเรียน SME Online Success Case Sharing ภายใต้โครงการ​ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ณ จังหวัดชลบุรี ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (19 กันยายน 2562)ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น