logo website

ผอ.สสว. ให้เกียรติเป็นประธานการอบรม Osmep Digital Marketing Boot camp ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563

02/07/2020 | เศรษฐกิจ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานการอบรม Osmep Digital Marketing Boot camp ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 50 ราย ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี (30 มิ.ย. 2563)ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น