logo website

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สสว. และ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.)

08/08/2020 | เศรษฐกิจ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม ให้เกียรติลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สสว. และ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยมีนายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ร่วมลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่าง สสว. และ บสส. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สสว. และเจ้าหน้าที่ สสว. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ ณ ห้องจอมพล บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิทฯ อาคารซันทาวเวอร์ เอข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น