logo website

การประชุมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai SME-GP@นครราชสีมา

08/09/2021 | ข่าวยอดนิยม

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน "การประชุมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai SME-GP@นครราชสีมา" โดยมีนางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสว. กล่าวต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานราชการจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง โดยมี ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสว. ร่วมเสวนาเรื่อง "การเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ร่วมกับน.ส.กิติมา นับสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง มีหน่วยงานภาครัฐที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 120 หน่วยงาน มีผู้แทนจำนวนกว่า 140 ราย และมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมจำนวนกว่า 80 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการประสานงานจาก นายกิตติกร โตใหญ่ ผู้จัดการศูนย์ OSS จ.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น