logo website

บันทึกเทป FacebookPremiere ... การเสวนาสรุปโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพกิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564

20/09/2021 | ข่าวแนะนำ

นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เกียรติเป็นประธาน และบันทึกเทป FacebookPremiere ... การเสวนาสรุปโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพกิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564

“ปั้นดาว SME ไทย ไฟต์โควิด” มีผู้แทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ เข้าร่วมสัมมนา โดยงานจัดขึ้น ณ ชั้น G สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น