logo website

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี พ.ศ. 2566

17/11/2021 | ข่าวยอดนิยม

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี พ.ศ. 2566 

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยนต์ ธัญยกิจจานุกูล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายกรณินทร์ กาญจโนมัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับทิศทางการส่งเสริม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 

โดยมีนางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. บรรยายถึงภาพรวมสถานการณ์ SME และผู้บริหาร ฝนผ. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนฏิบัติการส่งเสริม SME และการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น