logo website

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสว. และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก. หรือ TGO)

18/01/2022 | ข่าวยอดนิยม

นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสว. และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก. หรือ TGO) ในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงการปรับตัวต่อผลกระทบ และการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงศ์ ผอ.อบก. ให้เกียรติร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1801 สสว.ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น