logo website

งานประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565

24/01/2022 | ข่าวยอดนิยม

นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงานประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 หน่วยงาน ในการดำเนินงานโครงการของ ฝปค และ ฝสส

โดยมี นายวชิระ แก้วกอ รก.รองผู้อำนวยการ สสว กล่าวรายงานภาพรวมโครงการปี 2565 ภายในงาน ฝอก. ชี้แจงแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ ฝบก. ชี้แจงการเบิกจ่ายจองหน่วยร่วมดำเนินงาน และฝตป. กล่าวการติดตามการดำเนินงานและการเก็บข้อมูลผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรีชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กทม.ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น