logo website

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน 2565 ณ อุ่นรักริมโขง รีสอร์ท เชียงคาน จังหวัดเลย

08/04/2022 | ข่าวยอดนิยม

นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สสว. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step Up) ปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในประกอบธุรกิจ และยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาครัฐ กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน 2565 ณ อุ่นรักริมโขง รีสอร์ท เชียงคาน จังหวัดเลย

 
โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 ราย และเยี่ยมชมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Provincial champion จังหวัดเลย ร้าน MACNUTLOEI ผลิตภัณฑ์แปรรูปแมคคาเดเมีย กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย ร้านเคียงเลยมะพร้าวแก้ว และร้านดีธรรมดา ผลิตภัณฑ์ชาดาวเรืองและชากุหลาบข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น