logo website

สสว.ประชุมหารือแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ และแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด

11/10/2023 | ข่าวแนะนำ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้ง นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ ประชุมหารือแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ และแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ ร่วมกับ นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) บริษัท ขนส่ง จำกัด 


ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น