logo website

สสว. ร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 (ครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย)

21/11/2023 | ตลาดในประเทศ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ. สสว. พร้อมด้วย นายวชิระ แก้วกอ รอง ผอ.สสว. เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 (ครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย) ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน  

ในการนี้ ผอ.สสว. ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมกับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารของหอการค้าไทย


ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น