logo website

นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว.และ นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมของผู้ประกอบการ SME

07/08/2023 | ข่าวยอดนิยม

นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว.และ นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วย ผอ.สสว. และนาย นายมนตรี กนกวารี รองเลขาธิการสำนักงาน กขค. ในฐานะพยาน เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมของผู้ประกอบการ SME รวมถึง ผอ.สสว.ได้ให้เกียรติเข้าร่วม เสวนา ในหัวข้อ “อนาคต SMEs ไทย... กับการใช้กฎหมายการแข่งขันฯ ให้เป็นประโยชน์ " งานดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ และผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น