logo website

สสว.ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

30/10/2018 | ข่าวแนะนำ

นายวรพงศ์ ดอกเกี๋ยง รอง ผอ.ฝ่ายวิเคราะห์และเตือนภัยเศรษฐกิจ เป็นผู้แทน สสว.ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่  รวมถึงนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทน SME Bank ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานเครือข่ายสมุนไพรสามัคคี จังหวัดเชียงราย ประธานกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนา เข้าร่วม ณ โรงแรมเอ็ม บูติค รีสอร์ท เชียงราย โดยเตรียมเสนอโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ด้วยนวัตกรรมสู่ SME 4.0 ใน 4 ประเด็น คือ

1 การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอบบน 2

2 การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่ครบวงจร (Bamboo City)

3 เชียงรายเมืองสมุนไพรครบวงจร

4 การยกระดับแฟชั่นล้านนาตะวันออก

โดยมีศูนย์ OSS เชียงราย ร่วมออกบูธ (29 ตค 2561)
ข่าวสารจากที่คุณอาจสนใจ

สแกนเพื่อแอดไลน์

@smeconnext

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

แอปพลิเคชั่น